Valoa matkalle Sastamalaan

VALTUUSTOALOITE  12.12.2022

VT 12 VALAISEMINEN VÄLILLÄ HUITTINEN- ÄETSÄ- VAMMALA

Huittinen ja Sastamala ovat yhteistä työssäkäyntialuetta. Pendelöintiliikenne näiden kahden seutukaupungin välillä on erittäin vilkasta. Huittisten ja Sastamalan välinen valtatie on vilkkain työmatkaliikenteen väylä huittislaisille. Ohikulkuliikenteen lisäksi noin 800 henkilöä käyttää arkipäiväisin väliä työmatkayhteytenä.

Valtatietä 12 on kehitetty viime vuosina merkittävästi väleillä Tampere-Vammala ja Huittinen-Rauma. Sen sijaan Huittinen – Äetsä - Vammala välillä on viime vuosina toteutettu ainoastaan Kiikan risteysjärjestelyt. Tie on muuten peruskuntoinen.

Vuosittain tapahtuu paljon liikenneonnettomuuksia olosuhteissa, jotka viranomainen määrittelee hämäräksi tai pimeäksi. Valaistuksen avulla ehkäistään liikenneonnettomuuksia ja vaikutetaan kuljettajien ja muiden tienkäyttäjien suorituskykyyn ja käyttäytymiseen. Pitkänä ja pimeänä talvikautena valaistus parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta.

Ehdotamme, että Huittisten kaupunki selvittää yhdessä Sastamalan kaupungin, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY: n kanssa mahdollisuuden toteuttaa valaistus yhteisenä hankkeena valtatiellä 12 välillä Huittinen – Äetsä - Vammala.

Lähtökohtana on, että Sastamala ja Pirkanmaan ELY rahoittavat Sastamalan kaupungin alueella olevan tieosuuden valaisemisen ja vastaavasti Huittinen ja Varsinais-Suomen ELY Huittisten kaupungin alueella olevan tieosuuden valaisemisen. Jos ELY keskukset rahoittavat yhteensä puolet kustannuksista, niin sekä Sastamalan, että Huittisten osuudeksi jäisi arviolta 200000-250000 euroa. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun yhteydessä.

Huittinen on kolmen maakunnan raja-alueella. Toimivat liikenneyhteydet kaikkiin suuntiin ovat välttämättömät Huittisten elinvoiman kehittämisessä ja kaupallisen aseman ylläpitämisessä. Päivittäin työn vuoksi kulkevat tietävät ja tuntevat, mitä on ajaminen pimeässä ja miten paljon valaistut tieosuudet helpottavat tilanteiden hallintaa ja luovat turvallisuutta. Työssäkäyntialueen sisäisen liikenteen turvallisuus ja toimivuus on yksi tapa parantaa Huittisten vetovoimaa ja myös pitovoimaa. Elinvoima ja hyvinvointi syntyvät tekemisestä ja se vaatii tekijöitä. Arjen toimivuus ja hallinta ovat näissä valinnoissa tärkeitä. Tähän kuuluvat myös toimivat liikenneväylät.

Tie Huittisista Tampereelle on pimeä ja metsäinen. Valaistus Huittinen-Sastamala välille parantaisi yhteyttä huittislaisille yhteisöille taloudellisesti tärkeään suuntaan. Satakuntalainen päätöksenteko ei ainakaan toistaiseksi ole nähnyt Huittisten eikä myöskään Kokemäen suuntaa maakunnan pääkaupunkiinmerkittäväksi suunnaksi valtatie 2 kehittämisen osalta; ainakaan valaistuksen osalta.

Vastaavanlainen aloite tullaan tänään jättämään myös Sastamalanvaltuustossa.

 

Huittisissa 12.12.2022

 

Huittisten Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä