Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kirjallinen aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana ja siitä tehdään merkintä kokouksen pöytäkirjaan. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Huittisten Kokoomuksen valtuustossa tekemät aloitteet löydät täältä.