Otteita Kokoomuksen seurakuntavaaliohjelmasta

"Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat."

"Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta tehdä valintoja, joilla kirkon merkityksellisimmät toiminnot pidetään lähellä ihmisiä myös niissä seurakunnissa, joissa verotulot pienenevät ja toimintoja joudutaan miettimään uudelleen. Osaamme pitää huolta seurakuntien taloudesta, jotta toiminta pysyy elinvoimaisena. Kirkko tarvitsee jatkuvaa arvokeskustelua muuttuvassa yhteiskunnassa. Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä."

"Osallisuuden edellytyksiä ovat tasa-arvo, esteettömyys ja saavutettavuus. Teemme ja tuemme työtä niiden puolesta seurakunnissa. Haluamme madaltaa kirkon kynnystä sekä fyysisesti että henkisesti, jotta jokainen kokee olevansa tervetullut."

"Seurakuntien auttamistoiminta, lähetystyö ja diakoniatyö ovat tapa löytää ja tukea ihmisiä, joita muu apu ei tavoita. Arvostamme seurakuntien auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista. Seurakunnat tarvitsevat räätälöityjä toimintamalleja paikallisesta auttamistyöstä. Tarvitaan laaja-alaista diakoniaa, mutta myös niiden varjopaikkojen tunnistamista, jotka ovat yhteisön alueella asuvia kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia. Kirkon tulee myös rohkeasti ja arvojensa pohjalta nostaa keskusteluun yhteiskunnan sokeita pisteitä ja näyttää esimerkkiä hädänalaisimpien auttamisessa."

"Haluamme antaa seurakunnalle tilaa paikallisena toimijana. Hyvä yhteistyö kunnan ja seurakunnan välillä on syytä päivittää yhteisen suunnitelman tekemisellä. Arvostamme seurakuntien työtä. Erilaisen seurakuntalaisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen on tärkeää paikallisen yhteisön rakentamisessa."

"Kannatamme yhteisöllistä kirkkoa, jossa työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt toimivat yhdessä, avoimesti ja selkeiden pelisääntöjen mukaan. Seurakuntalaisten osaamista pitää arvostaa ja hyödyntää. Luottamushenkilöiden rooli kansankirkossa on taata demokratian toteutuminen ja tuoda seurakuntalaisten ääni päätöksentekoon."

"Ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella Jumalan luomaa luomakuntaa. Kannustamme seurakunnissa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, torjumaan ilmastonmuutosta ja arvostamaan monimuotoista luontoa. Näin kannamme vastuuta myös tulevista sukupolvista."