AJANKOHTAISTA

POLITIIKKAPALSTA

Johdonmukaisuutta koulutuspoliittiseen päätöksentekoon

Asialla on lisäksi suorempaa merkitystä myös kuntien kannalta. Ensinnäkin päätös on omiaan lisäämään turhaa, rahaa ja aikaa vievää byrokratiaa kunnissa, kun maksuttomat oppimateriaalit ovatkin yhtäkkiä osalle opiskelijoista maksullisia.

Verojen korottaminen tulee välttää

- Onneksi kaupunginhallitus pysyi kannassaan. Valtaosa budjetista käytetään lapsiin ja nuoriin - tulevaisuuden rakentajiin, joten välinpitämättömyydestä tai laiminlyönnistä ei voi syyttää - rahaa vain on rajallisesti.

Kuntatalouden tulevaisuus hämärän peitossa

Kuntataloudessa ”vasta viidenneksi” päätynyt kuntien taloustilanne huolestuttaa edellä mainitun vuoksi itseäni eniten. Kunnat joutuvat tulojen puutteessa joko karsimaan palveluitaan tai lisäämään velanottoaan.

Investointeja lapsille

Huittinen teki syksyllä 2023 kyselyn kuntalaisille, jossa kysyttiin; mistä säästöjä tuleville vuosille? Vastauksissa nousi esiin, että lasten ja nuorten palveluista ei haluta leikata. On kuitenkin…

Oletteko huomanneet? Poliittinen järjestötyö on henkitoreissaan.

Suomen ylistetty edustuksellinen demokratia tarvitsee rekisteröityjä puoluejärjestöjä asettamaan ehdokkaat kunnallisvaaleissa ja eduskuntavaaleissa. Demokraattinen vaalijärjestelmä on sinänsä…

Luottamuspula virkamiesten ja poliitikkojen välillä vaikeuttaa palveluverkkotyötä

Satakunta on muiden hyvinvointialueiden tapaan voimakkaasti alijäämäinen. Säästöjä olisi ensi vuoden loppuun mennessä saatava puristettua kasaan noin 60 miljoonaa euroa. Säästökohteita on hankala…

Aiempia uutisia


Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta.