Verojen korottaminen tulee välttää

27.3.2024

Kuntien taloudenhoito on tällä hetkellä tulen sammuttamista - tärkeää, mutta väärin tehtynä vaarallista. Erityisesti viimeisten vuosien aikana on keskusteltu, miten taloushaasteisiin tulisi vastata. Helpoin ja samalla huonoin ratkaisu on verojen korottaminen, se on kuin tulipalon sammuttaminen polttonesteellä. Tulevan vuoden verot päätetään budjettivaltuustossa. Aihetta on pidettävä esillä, sillä vuoden aikana tehdyt päätökset vaikuttavat, millaisessa tilanteessa tuloveroa päätettäessä olemme.

Huittisten budjetit ovat hamaan tulevaisuuteen alijäämäisiä ja silti me haluamme kaikkea, esimerkkinä suunniteltu päiväkodin uusien tilojen saneeraus, johon osa valtuutetuista olisi halunnut tuplata syksyllä valtuuston hyväksymän 1,8 milj. määrärahan. 

- Onneksi kaupunginhallitus pysyi kannassaan. Valtaosa budjetista käytetään lapsiin ja nuoriin - tulevaisuuden rakentajiin, joten välinpitämättömyydestä tai laiminlyönnistä ei voi syyttää - rahaa vain on rajallisesti. Opetus, päivähoito, nuorisopalvelut ovat välttämättömiä palveluita, jotka varmistavat lastemme terveen kasvun ja kehityksen.

Korotetut verot ovat ratkaisuna varmasti sosialistien mieleen, mutta ne aiheuttavat kuitenkin enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Kun kuntalaisille kertyy lisää verotaakkaa, se tarkoittaa vähemmän rahaa käytettäväksi. Tämä johtaa kulutuksen vähenemiseen, vaikuttaa haitallisesti paikallisiin yrityksiin ja palveluntuottajiin sekä lopulta yritysten toimintaedellytyksiin. Tämä taas voi aiheuttaa työttömyyden kasvua ja taloudellista epävakautta. Autioituva keskusta ei ole hyvää veto- tai pitovoimaa.

Meidän tulee käyttää muita vaihtoehtoja kaupungin talouden tasapainottamiseksi: tehottomuuden ja niiden kulujen karsimista, jotka eivät kuulu kaupungin ydintehtäviin, uusien tulonlähteiden etsimistä ja mahdollisuuksien edistämistä sekä joustavampaa budjetin hallintaa. Korkotason noustua investointeihin on suhtauduttava entistä tarkemmin - tarve ja tärkeysjärjestys mielessä pitäen.

On tärkeää, että kaupungin päätöksentekijät keskustelevat avoimesti ja läpinäkyvästi kaupunkilaisten kanssa taloushaasteista ja ratkaisuista. Yhteisillä ponnisteluilla löydämme kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotka palvelevat kaikkia kaupungin asukkaita ilman, että keneltäkään riistetään veroina tehdystä työstä enempää.

Kuntavaalit ovat vuoden päästä ja valtuutetuille voi olla hankalaa myydä kuntalaisille koulujen sulkemisia ym. epämieluisia päätöksiä, mutta vaakakupin toisella puolella olevat veronkorotukset ja lisääntyvä velka ovat vielä ikävämpiä.


Tuomas Toivola

Kaupunginhallituksen jäsen 


Kirjoitus on julkaistu Lauttakylä-lehdessä 27.3.2024