Kirkonemännät 100 vuotta Huittisissa

12.8.2023

Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan elokuussa vuonna 1923 kutsua kokoon toimikunnan, johon kuuluisi kirkkotilan viihtyisyydestä ja kaunistamisesta huolehtiminen. Toimikunnan nimeksi tuli Kirkonemännät.

Kirkonemäntien toimitaan kuuluu kerrallaan yhdeksän henkilöä. Toimikausi kestää kaksi vuotta, ja jonkun jäädessä pois kirkonemännät ehdottavat neuvostolle uutta jäsentä hyväksyttäväksi.

Kun Kirkonemäntien toiminta vuonna 1923 alkoi, kirkkoon hankittiin alttariliina, messukasukat ja -paidat, alttarikaiteelle valkea liina ja hautaustoimituksia varten musta paarivaate, alttarikaiteelle musta liina sekä kalkkiliinat.

Kirkonemäntien säännöt laadittiin vuonna 1955, ja niitä uusittiin 1973. Tehtävänä oli lisätä kirkon viihtyisyyttä ja huolehtia tekstiilien kunnosta. Kirkkovaltuusto myönsi määrärahan toimintaa varten. Kun vuonna 1981 sääntöjä muutettiin, tarkennettiin myös Kirkonemäntien tehtävää. 20 vuotta sitten laaditussa historiikissa todetaan, että Kirkonemännät toimivat ”vastaavan työntekijän apuna kirkon kaunistamisessa ja seuraavat siihen tarvittavien välineiden hoitoa ja kuntoa. Lisäksi he valvovat kirkon ja seurakuntakeskuksen tekstiilien, maljakkojen ja kirkkohopeiden kuntoa ja hoitoa ja tarpeen vaatiessa tekevät niitä koskevia määrärahaesityksiä talousarviota varten.”

Vakiintuneen käytännön mukaan ovat Kirkonemännät mukana joulukoristelussa, mm. Katariinan kappelin pienen kuusen koristamisessa. Kesäaikaan Kirkonemännät kukittavat kirkon kahden hengen vuoroissa viikon kerrallaan.

Vuonna 2018 Sataedun opiskelijat Varpu Kirra ja Arlene Koivula valmistivat tilaustyönä uuden Marsalkan vyön eli kuusen latvasta alaspäin kiertyvän nauhan. Uudessa vyössä on Raamatusta lause ”Kunnia Jumalalle korkeudessa, maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.”

Kirkonemäntä-toimintaa ei ole kaikissa seurakunnissa. Huittisten Kirkonemäntien lisäksi Huhtamon kirkolla on oma toimikuntansa.

Kirkonemännät  ovat osallistuneet koulutukseen ja kuunnelleet luentoja kirkkotekstiilien hoidosta, säilytyksestä ja konservoinnista sekä kukkien liittymisestä pyhäpäivisin teksteihin. Opintomatkoilla on tutustuttu muiden kirkkojen käytäntöihin.

Huittisten kirkko on kesäisin myös tiekirkko, jossa käy paljon matkailijoita. Heillekin Kirkonemännät haluavat tuottaa iloa huolehtimalla kirkon viihtyisyydestä. Kirkonemännät toimivat huomaamattomasti, mutta, kuten historiikki toteaa, ”aina Jumalalle kunniaksi”.

Toimin muiden luottamustehtävieni lisäksi Huittisten Kirkonemäntien puheenjohtajana ja kutsunkin Sinut viettämään yhteistä juhlaa kanssamme sunnuntaina 20.8.2023 Huittisten kirkkoon klo 10.00. Messun jälkeen on kirkkokahvit seurakuntakeskuksessa.


Merja Evala

Kirkkovaltuuston jäsen

Kirkkoneuvoston jäsen

Diakoniatyön vastuuryhmä, puheenjohtaja