Kaupungin luottamushenkilöt, mitä heille kuuluu.

6.6.2023

Karkeasti poliittiset luottamushenkilöt täällä Huittisissa voi jakaa kahteen aika erilaiseen ”loosiin”. Omassa luokassaan ovat kaupunginhallituksen jäsenet ja hallituksen kokouksiin osallistuvat valtuuston puheenjohtajat.

Toisen ryhmän muodostavat rivivaltuutetut ja valiokuntien ja lautakuntien jäsenet. Vaikka heillä on muodollisesti päätösvaltaa valtuustossa ja valiokunnissa runsaasti, jää tälle luottamushenkilöryhmälle melko vähäinen, kylläkin tärkeä rooli. Heidän tekemistään vaikeuttaa ainakin kaksi asiaa. Ensinnäkin kokouksia on vähän ja harvakseen. Jännite katkeaa. Toiseksi puolueiden järjestötyö ja palaverit virallisten kokousten rinnalla ovat kuihtuneet. Luottamushenkilöt jäävät liiaksi yksin, kun kasvotusten tapahtuvia keskustelutilanteita ei juurikaan ole.

Palaan hallituspöydässä istuvien rooliin. Heillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa seutukaupunkimme kehitykseen. He kokoontuvat säännöllisesti ja saavat kaiken luottamuksellisenkin informaation kaupungin asioista. Aloitteellinen, neuvokas luottamushenkilö, voi nostaa kaupunginhallituksen toimintakykyä merkittävästi. Toisen ääripään muodostavat ne hallituksen jäsenet, jotka tulevat vain päättämään kokouksen esityslistalla olevista asioista. Valtaosa on siis näitä ”päättäjiä”, jotka hyväksyvät virkamiesten valmistelemat asiat. Toki se on ihan ok. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että joukossa olisi muutama intohimoinen kehittäjäluottamushenkilö. He rohkaisisivat omalla aktiivisuudellaan myös virkamiehiä uusiin avauksiin.

Hallituksen näkymää laajentaisi myös sellaiset luottamushenkilöt, joilla on muodostunut aktiivisia ”suhteita” yrityksiin, järjestöihin, viranomaishallintoon omassa maakunnassa ja valtakunnan tasolla. Myös puoluepoliittiset suorat kanavat antaisivat uusia mahdollisuuksia. Tämä suhdepuoli jätetään liian usein vain virkamiesten hoidettavaksi.

Luottamushenkilöiden ”huoltoon” vaalikauden aikana puolueiden tulisi paneutua. Kaikille yhteinen saunailta kesämökillä vois olla todella antoisa?

 

Jukka Tuori

kaupunginvaltuutettu, maakuntaneuvos