Johdonmukaisuutta koulutuspoliittiseen päätöksentekoon

5.6.2024

Suomen julkisen talouden tila on ollut jo pitkän aikaa huolestuttava. Tarpeita ja menoja on valtavasti, tuloja niiden kattamiseksi yhä vähemmän. Ymmärrän ja arvostan hallituksen toimia vaikeassa tilanteessa. Säästöjä ja sopeutuksia on tehtävä, vaikka ne kipeiltä tuntuvatkin. Yhdessä asiassa on kuitenkin pakko kritisoida omiani: Kyse on toisen asteen maksuttomuuden rajaamisesta sen kalenterivuoden loppuun, jonka kuluessa opiskelija täyttää 18 vuotta. Selkosuomella tämä tarkoittaa lukio-opiskelijoiden kohdalla sitä, että käytännössä opiskelijat velvoitetaan maksamaan opintojensa viimeinen puoli vuotta itse. Johdonmukaisuuden puutteen lisäksi, näen päätöksessä opettajan ammattini kautta ainoastaan negatiivisia vaikutuksia suhteutettuna arvioituihin, valtiontalouden kannalta pieniin, säästöihin.

Nykylukio ei ole toiminnaltaan pelkkää penkissä istumista ja pänttäämistä –yhteys käytännön elämään ja yhteiskuntaan on erilaisten kurssien ja projektien kautta suuri ja opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta merkittävä. Tehtävää on paljon, ja ylioppilaskirjoitusten tulosten määrittäessä mahdollisuudet jatko-opintoihin, panokset ovat kovat. Hallituksen päätöksellä ei opintojen 

suorittamista tehosteta, sillä käytännössä kukaan ei selviydy lukio-urastaan kahden ja puolen vuoden maksuttoman ajan puitteissa, ja mikäli selviytyy, on 18-vuotislahjaksi luvassa totaalinen loppuun palaminen.

Asialla on lisäksi suorempaa merkitystä myös kuntien kannalta. Ensinnäkin päätös on omiaan lisäämään turhaa, rahaa ja aikaa vievää byrokratiaa kunnissa, kun maksuttomat oppimateriaalit ovatkin yhtäkkiä osalle opiskelijoista maksullisia. Pahimmillaan voidaan joutua tilanteisiin, joissa oppilaita ei kohdella yhdenvertaisesti, vaan eri kunnat toimivat asiassa kukin tavallaan. Jotkut kunnat voivat periä opinnoista maksuja, ja jotkut voivat olla niitä perimättä. Tilanne onkin kuntien osalta epäreilu: Kauniaisissa on varmasti helpompaa kuin Huittisissa kustantaa opiskelijoiden lukiopolun loppusuora kaupungin budjetista.

Jaksan uskoa hallituksen vielä pyörtävän päätöksensä, mutta mikäli järjestelmä tulee kaavaillun kaltaisena voimaan, toivon kuntapäättäjiltä tulevissa ratkaisuissaan ymmärrystä toisen asteen opiskelijoita kohtaan.

 

Sami Kaisko

hyvinvointivaliokunnan jäsen, varavaltuutettu (kok)

 

Kirjoitus on julkaistu Lauttakylä-lehden Lukijan sanassa 5.6.2024