Hyvä arki - hyvinvoivat huittislaiset

16.3.2023

Satakunnan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa tämän vuoden alusta. Sote -palvelut meille huittislaisille tuotetaan hyvinvointialueen toimesta. Tämä ei tarkoita sitä, että kuntalaisten hyvinvointi olisi nyt ulkoistettu kokonaisuudessaan hyvinvointialueen hoidettavaksi ja kunnassa jäädään sen suhteen toimettomksi. On syytä kääntää katse uudella näkökulmalla omaan asuinkuntaan. Huittisten kaupungin arjen palvelut luovat meille hyvinvoinnin kivijalkaa. 

Terveys ja hyvinvointi on monitahoinen kokonaisuus. Se koostuu jokaisen henkilökohtaisesta vastuusta ja ominaisuuksista, arjen ympäristöstä sekä saavutettavista, laadukkaista palveluista. Eri ikäisille kuntalaisille eri palvelut ovat ajankohtaisia oman hyvinvoinnin rakentamisessa. On huolehdittava siitä, että perheillä on laadukasta varhaiskasvatusta asianmukaisissa tiloissa, opetus toteutuu tasa-arvoisesti ja tulevaisuuden osaamistarpeet huomioidaan. Saavutettavat vapaa-ajan palvelut; liikuntapaikat, tapahtumat, nuorisopalvelut ja nykyaikaiset kirjastopalvelut sekä sykähdyttävät monipuoliset kulttuuripalvelut ovat osa arjen hyvinvoinnin rakennuspalikoita. Elinikäinen oppiminen kansalaisopiston tarjonnan puitteissa sekä musiikkiopiston mahdollisuudet ja tarjonta antavat laajat mahdollisuudet löytää omaan arkeen virkistystä. Viihtyisä ympäristö, liikkumaan, yhteisöllisyyteen ja toiminnallisuuteen kannustava kaupunkiympäristö ovat arvo ja huikea mahdollisuus meille kaikille.

Kunnan palveluiden ajanmukaisesta kehittämisestä on kokonaisvastuu meillä paikallispoliitikoilla. Politiitikon tehtävä ei kuitenkaan ole puuttua operatiiviseen toimintaan. Meillä Huittisissa työskentelevät ammattilaiset; kehittämisen ja asiantuntijatyön osaajat kullakin osa-alueella. Poliitikoilla on vastuu siitä, että kaupungin palveluiden toimintaedellytykset ovat sellaiset, että ammattilaiset voivat tehdä työtään mahdollisimman hyvin ja rakentaa näin ammattitaidollaan meille kaikille hyvää arkea. Nyt tämä vastuu on vain kasvanut, kun palveluiden merkitys on tiivistynyt koskemaan arjen hyvinvointia. Sitä, että kaupunkiympäristö on viihtyisä, ajanmukainen, nuorilla on tiloja ja toimintaa, lapsille saavutettavat harrastusmahdollisuudet ja läsnäolevia aikuisia. Yhdistyksillä tulee olla tiloja ja mahdollisuuksia toteuttaa edelleen tärkeää yhteisöllistä toimintaa, joka luo merkitystä ja iloa monenikäisten arkeen. 

Ajanmukaisilla palveluilla on mittaamaton merkitys sille, että Huittinen on jatkossakin houkutteleva paikka asua, yrittää ja elää. Hyvän arjen rakennuspalikat ovat meidän kaikkien vastuulla. Ollaan jatkossakin rakentavia ja mahdollistetaan yhdessä kaupungin palveluiden kehittäminen ihminen edellä. 

Anni Tormas
Kaupunginvaltuutettu