Aurinkoenergiasta buustia talouteen

19.5.2023

SUN2 OY:n suunnitteilla oleva aurinkovoimalahanke tarjoaa toteutuessaan Huittisten kaupungille merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tämä hanke ei ainoastaan tue kestävää kehitystä, vaan myös vahvistaa paikallista taloutta monin eri tavoin.

Ensinnäkin, aurinkovoimalahanke vaatii laajoja maa-alueita aurinkopaneeleiden asentamiseksi, ja nämä alueet kuuluvat yksityisille maanomistajille. SUN2 OY maksaa maanomistajille vuokraa käyttämästään maasta, mikä tuottaa huomattavia tuloja näille maanomistajille. Näiden vuokratulojen kautta maanomistajat voivat parantaa omaa taloudellista tilannettaan ja edistää paikallista yrittäjyyttä.

Toiseksi, aurinkovoimalahanke tuo kaupungille kiinteistöverotuloja. Aurinkovoimalat ovat mittavia infrastruktuuriprojekteja, jotka vaativat huomattavia investointeja. SUN2 OY vastaa näistä investoinneista ja maksaa kaupungille kiinteistöveroja voimalan olemassaolosta. Tämä tuo lisätuloja kaupungin kassaan ja auttaa vahvistamaan kaupungin taloudellista perustaa.

Lisäksi on tärkeää huomata, että aurinkovoimalahanke luo paikallisia työpaikkoja ja vahvistaa alueen taloutta. Hanke tarjoaa työmahdollisuuksia rakennusvaiheessa ja myös pitkäaikaisia työpaikkoja voimalan ylläpidossa ja huollossa, mikä edistää paikallista työllisyyttä. Paikalliset urakoitsijat, sähköasentajat ja muut ammattilaiset hyötyvät tästä taloudellisesta aktiviteetista.

Aurinkovoimalahanke SUN2 OY:n johdolla tuo myös muita positiivisia vaikutuksia Huittisten kaupungille. Se voi houkutella uusia investointeja ja yrityksiä alueelle, jotka hyödyntävät aurinkovoiman tuottamaa edullista ja ympäristöystävällistä energiaa. Tämä luo uusia työpaikkoja ja edistää taloudellista kasvua kaupungissa.

Kaiken kaikkiaan SUN2 OY:n suunnitteilla oleva aurinkovoimalahanke tuo merkittäviä taloudellisia etuja Huittisten kaupungille. Kiinteistöverotulot lisäävät kaupungin tuloja, maanomistajat saavat vuokratuloja ja hanke luo paikallisia työpaikkoja. Tämä edistää taloudellista kasvua ja vahvistaa Huittisten kaupungin asemaa kestävän kehityksen edelläkävijänä.