Lautakunnat ja valiokunnat

Valtuuston kokouksessa tehty päätös on usein ainut mediavälineissä näkyvä osa kunnallisesta päätöksenteosta. Päätettävät asiat kuitenkin valmistellaan virkamiesten ja kunnan työntekijöiden toimesta ensin valiokuntien käsiteltäviksi. Asioita saatetaan puida useissakin kokouksissa ja jokainen valiokunnan jäsen keskustelee oman valtuustoryhmänsä kanssa asioista niiden valmisteluvaiheessa. Valiokunnan hyväksymisen jälkeen päätös etenee hallituksen kautta valtuustokäsittelyyn, jossa se saa lopullisen hyväksymisensä.

Päätöksenteko ei ole siis sattumanvaraista. Valitettavan usein päätöksenteko on jopa hidasta, koska kuntalaisten yhdenvertaisuus edellyttää lakien ja asetusten noudattamista. Päätöksenteko on tehtävä aina kaikkien säädösten edellyttämässä järjestyksessä. Valiokuntatyöskentely on varsin merkittävässä roolissa päätöksenteossa ja etenkin demokratian toteuttamisessa.

Huittisten kaupungin organisaatiossa on  kaksi lautakuntaa ja neljä valiokuntaa.  Valiokuntamalliin siirryttiin 2021 - 2025 valtuustokauden alusta.