Valtuustoaloitteet

Kaupunginvaltuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kirjallinen aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle valtuuston kokouksen aikana ja siitä tehdään merkintä kokouksen pöytäkirjaan. Aloite lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.