Tarkastusltk

Puheenjohtaja          Aino Tammi                      Marja Kouri (varajäsen) 

Jäsen                               Juha Mattila                     Jaakko Kemppi (varajäsen) 

Jäsen                               Anne Välimäki                Ilkka Lahti (varajäsen)