Lautakuntapaikat

Valtuuston kokouksessa tehty päätös on usein ainut mediavälineissä näkyvä osa kunnallisesta päätöksenteosta. Päätettävät asiat kuitenkin valmistellaan virkamiesten ja kunnan työntekijöiden toimesta ensin lautakuntien käsiteltäviksi. Asioita saatetaan puida useissakin kokouksissa ja jokainen lautakunnan jäsen keskustelee oman valtuustoryhmänsä kanssa asioista niiden valmisteluvaiheessa. Lautakunnan hyväksymisen jälkeen päätös etenee hallituksen kautta valtuustokäsittelyyn, jossa se saa lopullisen hyväksymisensä.

Päätöksenteko ei ole siis sattumanvaraista. Valitettavan usein päätöksenteko on jopa hidasta, koska kuntalaisten yhdenvertaisuus edellyttää lakien ja asetusten noudattamista. Päätöksenteko on tehtävä aina kaikkien säädösten edellyttämässä järjestyksessä. Lautakuntatyöskentely on varsin merkittävässä roolissa päätöksenteossa ja etenkin demokratian toteuttamisessa.