Anne Palonen

FM, lukion opettaja

Olen Huittisten Vampulassa asuva lukion psykologian, uskonnon ja filosofian opettaja. Olen pitkään saanut olla mukana nuorten elämässä ja näkemässä koulumaailman suuren muutoksen. Olen toiminut opettajan virassa Huittisissa, Raumalla, Kuopiossa ja nyt Eurassa. 

Minulle on tärkeää, että koulutus-, kirjasto- ja kulttuuripalvelut pidetään mahdollisimman hyvinä ja saavutettavina.  Kuntalaisten fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi riippuu näistä. Erityisesti nyt kun elämme outoja aikoja nuorten koulutukseen ja mielenterveyspalveluihin pitäisi satsata voimavaroja.

Kouluverkkoa kehitettäessä pitäisi muistaa, että pienet koulut ovat lapsille turvallisimpia ja mahdollistavat tasapainoisen kasvun ja antavat mahdollisuuden harjoitella sosiaalisia taitoja eri tavalla kuin suuret laitoskoulut. Lukionkin ryhmäkokojen pitäminen kohtuullisena takaa parhaan tuloksen. Resursseja tarvitaan ja koulutusmyönteisiä päättäjiä myös.

Harrastan fagotin soittoa ja laulua ja opiskelen näitä aineita Huittisten Musiikkiopistossa vastapainona kovin lukuvoittoiselle ja tiedepainoitteiselle ammatilleni. Harrastan monipuolisesti liikuntaa säilyttääkseni terveyteni ja mielen virkeyden.  Seurakunnan luottamustehtävät saavat osan vapaa-ajastani. Seurakunnassa voin hallinnollisten tehtävien lisäksi toimia musiikkitilaisuuksien järjestäjänä ja tuoda näin iloa eteläisen kaupunginosan, Vampulan, asukkaille.